Rezultatele așteptate și indicatori de evaluare a proiectului
 
Rezultate așteptate:
 • Îmbunătățirea condițiilor prin dotări în Centrul de Asistență Școlară Corvinias devenit Centrul Școlar Corvinias.
 • Crearea unui website pentru proiect.
 • Crearea paginilor proiectului pe rețele de socializare Facebook și Google+.
 • Creșterea randamentului școlar pentru elevii din grupul țintă.
 • Obținerea unor rezultate mai bune la examene și testări naționale pentru elevii implicați în activitățile școlare și de tip „școală după școală” din proiect.
 • Realizarea unor materiale - afișe, pliante, broșuri, colecții de fotografii și filme, care să ilustreze participarea la atelierele practice desfășurate cu elevii din grupul țintă.
 • Organizarea și desfășurarea activităților propuse, împărțite în 4 categorii: activități de pregătire școlară, activități pentru dezvoltare personală, activități generale și activități extrașcolare.
 • Crearea de materiale digitale în tabără/școala de vară, care să evidențieze rezultatele acestui proiect și care să poată fi utilizate ca exemple de bună practică.

Indicatori de evaluare:

 • Locația centrului
 • 1 website al proiectului corelat domeniului deținut de asociație.
 • 1 pagină a proiectului pe rețeaua de socializare Facebook.
 • 1 pagină a proiectului pe rețeaua de socializare Google+.
 • 5 anunțuri de selecție pentru grupul țintă.
 • 20 anunțuri despre activitățile din proiect pe site-ul proiectului și pe paginile proiectului de pe rețelele de socializare.
 • minim 6 profesori implicați în proiect.
 • minim 4 voluntari implicați în proiect.
 • minim 30 de elevi/an implicați în activități școlare și de tip „școală după școală” în proiect, care să vizeze creșterea randamentului școlar, reducerea abandonului școlar și obținerea unor rezultate mai bune la școală și la examene și testări naționale, precum și în ateliere practice care să contribuie la dezvoltarea personalităților lor.
 • 30 de materiale realizate pe parcursul derulării atelierelor practice.
 • 30 de materiale realizate în tabăra de creație/școala de vară. 
Realizări în 2016:
 • Amenajarea sediului centrului: link (fotografii din centru pot fi vizualizate pe pagina de Facebook sau aici)
 • Website proiect: link
 • Pagină pe rețeaua de socializare Facebook: link