Grupul țintă va fi alcătuit după cum urmează:

Elevi din clasele V-VIII și elevi din clasele IX-XII, din județul Hunedoara, respectiv municipiul Hunedoara și localități limitrofe. Elevii incluși în proiect trebuie să provină din sistemul de învățământ, din următoarele categorii: 

 • medii familiale defavorizate;
 • orfani sau aflați în plasament și/sau în grija unor rude;
 • cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate;
 • cu venituri mici pe membru de familie;
 • cu rezultate slabe la învățătură;
 • cu risc de abandon școlar etc. 
Participarea la activități a elevilor din aceste categorii este gratuită.
Pentru elevi din alte categorii, în afara celor enumerate mai sus, este necesară achitarea parțială a cheltuielilor materiale.

Grupele de elevi sunt alcătuite în funcție de vârstă și de activitățile la care sunt implicați elevii.
Grupele sunt alcătuite din 10 -18 elevi. 


Echipa de lucru și de implementare a proiectului:

 • 1 coordonator centru.
 • 6 profesori calificați pentru disciplinele: limba și literatura română (1), limbi moderne - engleză și limba franceză (1),  matematică (1), științe (1), discipline tehnice/informatică(1), discipline socio-umane(1).
 • 1-2 consilieri școlari.
 • 1 profesor itinerant și de sprijin.
 • 4-6 membrii voluntari ai asociației, care vor asigura buna desfășurare a activităților educative conform orarului propus de proiect.
Activitatea echipei de implementare se desfășoară pe bază de voluntariat, conform legii 78/2014 și conform prevederilor stabilite de asociație cu privire la activitățile de voluntariat desfășurate.

Selecția elevilor din grupului țintă se face pe baza de fișe de selecție elaborate de echipa de proiect.

În urma selecției se încheie contracte de parteneriat cu familia/reprezentanții legali ai elevilor.