ACTIVITĂȚI PROPUSE ÎN PROIECT

(A1) ÎNFIINȚAREA, DOTAREA ȘI PREGĂTIREA CENTRULUI PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

(A2) SELECȚIA ELEVILOR, A PROFESORILOR ȘI A VOLUNTARILOR DIN GRUPUL ȚINTĂ se face pe bază de fișe de selecție și interviu. Etapa presupune și încheierea contractelor cu părinții/reprezentanții legali și voluntarii implicați în proiect.

(A3) ELABORAREA DETALIATĂ A CALENDARULUI/ORARULUI DE ACTIVITĂȚI, cu precizarea persoanelor din echipa de implementare care coordonează fiecare activitate.

(A4) DETALIEREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR PE CATEGORII - ȘCOLARE, EXTRAȘCOLARE ȘI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ  care sunt incluse în program. Detalii: aici

(A5) INSTRUIREA VOLUNTARILOR cu informare cu privire la atribuțiile specifice voluntarilor din proiect și orarul activităților.

(A6) DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ȘCOLARE (DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ) cu elevii din grupul țintă, conform orarului, bazate pe utilizarea de metode didactice moderne, interactive, platformă de e-learning, vizând pregătirea suplimentară pentru examenele naționale.

(A7) DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE cu elevii din grupul țintă, conform orarului.

(A8) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA DE CONCURSURI online și offline cu rol stimulativ, pe teme interdisciplinare la care să fie implicați elevii din grupul țintă. 

(A9) DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ pentru elevii din grupul țintă și consiliere pentru părinți, conform orarului.

(A10) ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA DE TABERE/ȘCOLI DE VARĂ/IARNĂ cu elevii participanți la proiect și care au obținut rezultate foarte bune la școală în urma participării la proiect, prin rezultatele obținute la concursurile din proiect și care s-au remarcat pe parcursul desfășurării activităților.

Pentru activitățile școlare desfășurate în sistem e-learning se utilizează următoarele platforme de e-learning:

Google Classroom

https://classroom.google.com/u/1/c/NTEzMjE3MTg5
și
https://centrul.moodlecloud.com/FOTOGRAFII DE LA ACTIVITĂȚI
vizualizați fotografiile aici