JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Proiectul propune dezvoltarea CENTRULUI DE ASISTENȚĂ ȘCOLARĂ CORVINIAS - CENTRUL ȘCOLAR CORVINIAS în care se desfășoară de activități de tip „școală după școală - after school” cu activități pentru pregătirea examenelor și testărilor naționale, activități extrașcolare și de dezvoltare personală, precum și activități de consiliere pentru elevi și părinți/tutori. Grupul țintă este alcătuit din 10-30 de elevi din clasele V-XII, organizați în 2 grupe - o grupă de gimnaziu și o grupă de liceu, precum și părinți/tutori ai acestor elevi. Elevii incluși în proiect trebuie să provină din sistemul de învățământ, din categoriile: copii din medii familiale defavorizate, copii orfani sau aflați în plasament și/sau în grija unor rude, copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, copii cu venituri mici pe membru de familie, copii cu rezultate slabe la învățătură, copii cu risc de abandon școlar etc. Selecția elevilor se va face fără nici un fel de discriminare. Se pot integra în grupe și elevi care nu sunt din aceste categorii, dar pentru aceștia e necesar să fie suportate parțial cheltuielile materiale.

Echipa de implementare include 8 profesori calificați, 1-2 consilieri școlari și 6 membri voluntari ai asociației, care contribuie la desfășurarea activităților conform orarului propus. Activitățile propuse au în vedere rezultatele slabe obținute de elevi în timpul școlii sau la examene naționale/testări și își propun creșterea randamentului școlar și obținerea unor rezultate mai bune, prin desfășurarea activităților școlare utilizând metode didactice moderne. Activitățile de consiliere se desfășoară cu elevi și părinți/tutori, în scopul găsirii unor soluții pentru problemele cu care se confruntă și sunt organizate fie individual, fie în grupuri cu probleme comune. Activitățile extrașcolare și cele de dezvoltare personală se desfășoară în centru sau în locații specifice, cu accent pe activități de voluntariat.

SCOPUL PROIECTULUI

Dezvoltarea centrului școlar în care să se desfășoare activități de tip „școală după școală”, cu activități pentru pregătirea examenelor și testărilor naționale pentru elevi, activități extrașcolare și de dezvoltare personală, precum și cu activități de consiliere pentru elevi și părinți. În centru se pot desfășura orice alte activități școlare sau extrașcolare pe grupe organizate în funcție de vârstă, cu activități specifice, atât pe perioada anului școlar, cât și în vacanțele școlare. 


OBIECTIVELE PROIECTULUI

O1. Dezvoltarea centrului și dotarea acestuia pentru desfășurarea activităților propuse.

O2. Selecția grupului țintă pe baza de fișe de selecție specifice pentru fiecare categorie: elevi/părinți, profesori, consilieri, voluntari.

O3. Elaborarea calendarului și a orarului de activități, cu actualizare periodică în funcție de necesități/oportunități.

O4. Detalierea conținutului activităților, având în vedere tipurile de activități propuse: activități de pregătire școlară, activități pentru dezvoltare personală, activități generale și activități extrașcolare.

O5. Instruirea voluntarilor pentru acordarea de  asistență în timpul activităților și atelierelor practice.

O6. Organizarea și desfășurarea de activități cu elevi din grupul țintă prin învățare colaborativă bazată pe metode didactice moderne, interactive, cu platformă de e-learning, pentru rezolvarea temelor, pregătire suplimentară și evaluare online a cunoștințelor.

O7. Organizarea și desfășurarea de activități cu elevi din grupul țintă în atelierele practice tematice organizate pentru activitățile extrașcolare.

O8. Organizarea și desfășurarea de activități extrașcolare și concursuri online/offline pe teme de interdisciplinare, la care să participe elevii din grupul țintă.

O9. Organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și de dezvoltare personală pentru elevi și consiliere pentru părinți aflați în situații care necesită ajutor specializat.

O10. Desfășurarea unor tabere/școli de vară/iarnă pentru elevii care au obținut rezultate bune/foarte bune la școală în urma participării la proiect și pentru cei care s-au remarcat pe parcursul desfășurării activităților.

Facem totul împreună și fiecare va reuși pentru succesul tuturor!